Skånsk röd boskap 


”En ko får ha vilken färg som helst så länge hon är röd!”Det är de sannerligen vår Skånsk röd boskap.

Ordspråket kommer från Skåne där som i andra delar av landet fanns föreställningar om hur en bra mjölkko skulle se ut. I Skåne favoriserades i vissa delar röda djur, i Blekinge där våra Granemålakor kommer i från tyckte man svarta kor var bäst. Bondens tycke och smak fick bestämma. Detta är en bild från 2005 på två av våra ursprungsdjur, Astrid II här framme och Prästakon Arups Grace till vänster. Den sistnämnda var också founder i bevarandesammanhang betyder det att hon utgjorde ursprungsdjuret till en hel kofamilj, Astrid II var dotter till en annan. Dessa två djur är anmödrar till alla våra djur vi har i dag, deras arv rinner som en flod än i dag och kommer att fortsätta göra så. Den Skånska röda boskapen från rögnaröd utgör en länk till vår historia och så länge jag kan kommer den länken förbli obruten #skånskrödboskap #skånskröd #sustainablefarming #bevarande #gammalsvenskras #conservation #ettriktodlingslandskap #biologiskmångfald #biodiversity #bokeslundsgården 

Stundande skörd är mödornas lön


Grunden i allt vi gör är grönt det växande örterna och gräset de är motorn som binder solens energi med hjälp av kol så gårdens djur kan äta sig mätta även när vi har snö och vinter. Precis så har man avslutat en vintersäsong så börjar vi samla foder till nästa. Där många bara ser gröna fält ser bonden mångfald, ett samspel av växter sår vi ut för att fixera näringsämnen, ge ett gott vinterfoder, se till att bina finner blommor under hela säsongen och inte bara när rapsen blommar. Gårdens djur kommer i vinter äta och omvandla denna rikedom till den bästa gödseln som i sin tur berikar vår grönsaksodling #dirtyhandscleanhearts #matutanskit #cleaneating #sustainablefarming #familyfarm #sweden #smallfarm #grassfed #beyondorganic #bokeslundsgården 

Honungspremiär


Årets första honungsskörd är klar efter en kall vår blev det ingen rekordskörd när det häller mängd men jag tror det är vår godaste honung någonsin! 100% ren honung utan tillsatser och kallslungad. På måndag kommer vi köra #popupgårdsbutik i Malmö där du har möjlighet att köpa din egna burk med nyslungad honung till midsommar #beekeeping #honeybees #beekeeper #apiary #bees #apiculture #urbanbees #apicultura #honey #apis #imker #apismellifera #urbanbeekeeper #savethebees #urbanbeehive #pollinator #imkerei #beefarm #backyardbeekeeper #bee #biodling #hive #beehive #honeybee #pollineramera #svenskabin #honung #biodlare #härodlat #matutanskit #egenodlatärbäst #livetpålandet #eatclean #organic #naturelovers #dirtyhandscleanhearts #exceptionellråvara #ärligmat #bokeslundsgården 

Kultingar 

​So you think you have control in your life? try being a farmer Surprise piglets! #sustainablefarming #beyondorganic #smallholding #familyfarm #linderödssvin #bevarande #freerange #pig #pasturepork #dirtyhandscleanhearts #bokeslundsgården 

Dinner time

​ Our big boar Bertram is enjoying their supper, now in summer it is a mixture of fresh grass and clover. If you are a big and handsome boar one has to think about the calorie intake so you do not get too big and heavy and can not deliver when it’s time to make bacon so to speak #exceptionellråvara #linderödssvin #bevarande #ekologiskt #beyondorganic #organicfarm #familyfarm #smallholding #EndangeredFoods #grassfed #outdoorpigs #pig #pigs #heritagepigs #gammalsvenskras #bokeslundsgården

Våga testa nytt


Äkta Vattenkrasse är en av våra absoluta favoriter och nu skall vi testa att odla den året runt i våran nya vattenodling. Att odla utan jord är inget för oss så vi gör som naturen där plantorna växer i vatten men har sina rötter ner i den näringsrika botten. Jorden har vi fått från våra näringsdammar där de fångar upp näringsämnen som annars skulle bidra till övergödning av sjöar och hav, från ett problem till en tillgång när vi använder all denna näring för att odla den godaste Vattenkrassen #vattenbruk #vattenodling #aquaponics #soil #jordodlat #workingtogether #vattenkrasse #beyondorganic #sustainablefarming #familyfarm #smallholding #grönsaksodling #dirtyhandscleanhearts #organicfarm #ekologiskt #bokeslundsgården 

Varroa destructor (förstöraren) 

Med ett sådant namn är det uppenbart att det är inget man vill ha på sina bin. Det är ett kvalster och kan på nästan alla sätt jämföras med en fästing, den suger kroppsvätskor från binas larver och sprider sjukdomar, om bina inte behandlas försvagas hela samhället för att till slut dö. Här ser vi två kvalster som sitter i nederkant på bilden mitt på den vita larven. Många biodlare använder bekämpningsmedel som lämnar restprodukter kvar i honung och vax. Vi använder Oxalsyra och Myrsyra som inte lämnar några restprodukter och är nästan lika effektivt, man kan inte utrota kvalstret i kupan utan måste behandla ett par gånger varje år #varroadestructor #beekeeping #honeybees #beekeeper #apiary #bees #apiculture #urbanbees #apicultura #honey #apis #imker #apismellifera #urbanbeekeeper #savethebees #urbanbeehive #pollinator #imkerei #beefarm #backyardbeekeeper #bee #biodling #hive #beehive #honeybee #pollineramera #svenskabin #bokeslundsgården