Mashua

Super excited about this new varieties of Mashua

A close relative to nasturtium but growers more upright and prefers to climb if it has enough support. The roots are usually what you grow them for an they have a taste similar to turnip when cooked. The yield under Swedish conditions isn’t that impressive but luckily you can eat other parts of the plant. Leafs and flowers have a very pleasing taste with tones of mustered oils making them a perfect addition to a salad och being the main attraction on your plate. Take the chance too try it if you have the good fortune to find it on a menu or why not grow it your self, they like the Swedish summer but you need to store the tubers frost free to make sure they survive the winter. We grow several different varieties and thay differ a lot in color and appearance, cooler wet summers are bests but mashua is very tolerant and forgiving but don’t plant it in your greenhouse it will probably be to warm #Mashua #leaf #superfood #isaño #cubio #peru #bolivia #colombia #vegetables #gardening #gardener #cleaneating #sustainablefarming #news #exceptionellråvara #supportyourlocalfarmer #frånsverige #bokeslundsgården #permaculture

Annonser

Piggy Friday

The big fella starts clearing a new patch of garden, old beets, carrots and weeds all make perfect pig food #tasty #eatclean #raw #goodlife #gogreen #vegtable #alltidpådjurenssida #exceptionellråvara #sustainablefarming #exploreeverything #outdoor #organicfarming #jordpåtrynet #freerange #pasturepork #linderödssvin #genbank #gammalsvenskras #lantras #heratige #concervation #happyplace #bokeslundsgården #minlandsbygd #enbonde

Oca

So excited got a big shipment of rare root vegetables from South America called Oca

We have quite a few already but always wanting to try new colors and shapes.

Traditionally you eat the root that you see her but I really like the leafs and small shots. Nice texture and acidity in a salad or on its own #sustainablefarming #exceptionellråvara #exploreeverything #organicfarming #dirtyhandscleanhearts #gardening #garden #vegetables #oca #cultivation #eatgreen #cleaneating #beyondorganic #permaculture #homegrown #bokeslundsgården

Granngås fjällnära boskap

Möt Granngås en fjällnära fjällko som tände min glöd för bevarandet av denna oförädlade rest av kor från väglöst land i norra Sverige. Jag har varit med och hittat hem till henne och nu lever hon sina golden years hemma hos Helena och @jonasivarson på Elfvabjer. Mitt och Granngås möte ledde till att det hemma vid vår köksbord genomfördes det första interimsstyrelsemötet på det som skulle bli stambokförening för det fjällnära korna. Så även om Granngås inte själv vet om det så var hon startskottet så att hon och hennes ättlingar kan bevaras på lång sikt #farmer #fjällnära #kor #cow #concervation #bevarande #heratige #futureoffarming #gammalsvenskras #lantras #smallfarm #crofter #milk #selfsufficient #sweden #skåne #fjällnäraboskap #cattle

The garden never sleeps

Spring garlic peeking up over the snow waiting for spring #winteriscoming #wintergarden #garlic #cleaneating #sustainablefarming #supportyourlocalfarmer #futureoffarming #sweden #heratige #spring #bokeslundsgården

Living history for the farmers of tomorrow

Heritage breed Granemåla cow is a direct link to ur history, conservation started about 13 years ago when the breed was rediscovered on a remote farm in the deep forests of Blekinge Sweden. After many years of hard work the breed is growing but is still among the rarest in the world with less than 20 individual in total. This adaptation to their environment makes them unique. If we allows them to go extinct we will lose some ability to adapt to a rapidly changing world. Genetic diversity is the key to the future of farming #heratige #grassfed #sweden #blekinge #granemålakor #farmer #farming #bonde #sustainablefarming #futureoffarming #concervation #exceptionellråvara #cow #bull #supportyourlocalfarmer #bokeslundsgården

Varför har kor örhängen?

Alla våra kor har ett namn som Morgana här men det har också ett unikt nummer precis som vi har personnummer. Numret består av två delar, den första för alla våra kor är SE 70341. SE =Sverige och numret är kopplat direkt till våran gård så bara våra kalvar får det precis som ett efternamn. 71 är hennes egna individnummer men ni kan också se en liten siffra som gömmer sig längst ner till höger på örhänget, den kallas kontrollsiffra och behövs om man har fler än 9999 kalvar som är födda på gården och fortfarande lever. Denna kombinationen av nummer är unik för Morgana och det hjälper oss i bevarandet att hålla koll på djuren och veta hur det är släkt med varandra, Skånsk röd boskap är en av Sveriges mest hotade lantraser och djuren bevaras i en sluten stamboken, det betyder att bara kalvar vars bägge föräldrar är med i stamboken kan föras in i den. Detta gör vi för att bevara rasen ren och inte blanda in andra djur #happycow #organicfarming #outdoor #snow #winterishere #horns #skånskrödboskap #concervation #freerange #grassfed #lantras #gammalsvenskras #heratige #skåne #sweden #frånsverige #svenskött #sustainablefarming #supportyourlocalfarmer #bokeslundsgården

Turkey eggs finally here!

Stunning eggs from our turkeys, perfectly camouflaged to be hidden in tall grass and brown leafs. The younger lady’s lays eggs about the same size as normal chicks but as they get older the eggs size increase as you can see the scarcely fit in the egg carton #goodlife #cleaneating #healthybody #dirtyhandscleanhearts #dowhatyoulove #turky #eggs #organicfarming #sustainablefarming #supportyourlocalfarmer #exceptionellråvara #kalkon #ägg #freerange #bokeslundsgården

It’s a great monday

The hatcher is overflowing with baby chicks, they are all Isbar blue a Swedish breed that lays green eggs. We are one of the oldest breeders of Isbar and every year we are trying to spread awareness about the breed and find more farmers willing to fight the good fight and help in the conservation of the breed #Isbar #isbarblå #isbarblue #concervation #bevarande #buttfruit #incubator #baby #chicken #dirtyhandscleanhearts #fightthegoodfight #chickenfarmer #exceptionellråvara #greenegg #freerange #slowgrowing #långsamtväxande #bokeslundsgården

Blogga med WordPress.com.

Upp ↑